Cat No. Description
AD 740-31 ATTO 740 NHS-ester
AD 647N-31 ATTO 647N NHS-Ester
AD 647N-25 ATTO 647N carboxy
AD 488-31 ATTO 488 NHS-ester
AD MB2-25 ATTO MB2 Carboxy
AD MB2-31 ATTO MB2 NHS-ester
AD MB2-35 ATTO MB2 NHS-ester
Cat No. Description
EL-03-02-010 Varicella-Zoster Grade 2 Antigen
EL-22-02-001 Dengue 2 Antigen
EL-06-02-001 Mumps Grade 2 Antigen
EL-04-02-001 Measles Grade 2 Antigen
ELC-30-02-001 BSC-1 Control Ag
ELC-29-02 MRC-5 Control Ag
ELC-31-02-001 Vero Control Ag
EL-18-07-000.2 Toxoplasma gondii Antigen
EL-18-08-000.2 Toxoplasma gondii Antigen, IgM Grade

Cat No. Description
AD 740-31 ATTO 740 NHS-ester
AD 647N-31 ATTO 647N NHS-Ester
AD 647N-25 ATTO 647N carboxy
AD 488-31 ATTO 488 NHS-ester
AD MB2-25 ATTO MB2 Carboxy
AD MB2-31 ATTO MB2 NHS-ester
AD MB2-35 ATTO MB2 NHS-ester
Cat No. Description
EL-03-02-010 Varicella-Zoster Grade 2 Antigen
EL-22-02-001 Dengue 2 Antigen
EL-06-02-001 Mumps Grade 2 Antigen
EL-04-02-001 Measles Grade 2 Antigen
ELC-30-02-001 BSC-1 Control Ag
ELC-29-02 MRC-5 Control Ag
ELC-31-02-001 Vero Control Ag
EL-18-07-000.2 Toxoplasma gondii Antigen
EL-18-08-000.2 Toxoplasma gondii Antigen, IgM Grade
Name Description
BIA-A1010 Avermectin B1a
BIA-O1060 Oligomycin B
BIA-O1061 Oligomycin C
BIA-M1553 Milbemectin
BIA-M1051 Milbemycin A3
BIA-M1052 Milbemycin A4
BIA-M1054 Milbemycin DCat No. Description
EL-03-02-010 Varicella-Zoster Grade 2 Antigen
EL-22-02-001 Dengue 2 Antigen
EL-06-02-001 Mumps Grade 2 Antigen
EL-04-02-001 Measles Grade 2 Antigen
ELC-30-02-001 BSC-1 Control Ag
ELC-29-02 MRC-5 Control Ag
ELC-31-02-001 Vero Control Ag
EL-18-07-000.2 Toxoplasma gondii Antigen
EL-18-08-000.2 Toxoplasma gondii Antigen, IgM GradeCat No. Description
EL-03-02-010 Varicella-Zoster Grade 2 Antigen
EL-22-02-001 Dengue 2 Antigen
EL-06-02-001 Mumps Grade 2 Antigen
EL-04-02-001 Measles Grade 2 Antigen
ELC-30-02-001 BSC-1 Control Ag
ELC-29-02 MRC-5 Control Ag
ELC-31-02-001 Vero Control Ag
EL-18-07-000.2 Toxoplasma gondii Antigen
EL-18-08-000.2 Toxoplasma gondii Antigen, IgM GradeCat No. Description
IB04001-32 Human RORγ Reporter Assay System
IB00301-32